⁠АО Компания "Проксима"         630033 г.Новосибирск, ул.Брюллова 6а         тел. (383) 210-51-10, (383) 210-52-25       факс. (383) 361-17-24         E-mail: info@proxima.ru        Интернет-сайт: http://www.proxima.ru 

Специи, супы, приправы, кисели